Saturday, June 03, 2006

KATLI PAZARLAMA-NETWORK MARKETİNG ÜZERİNE (127)


Son zamanlarda yükselen bir trend olan katlı pazarlama, toptancı ve perakendeci sınıfının yerine tüketiciyi koymayı amaçlayan bir sistemdir. Burada klasik ticaretin risklerinden korunan girişimciler, ürünleri tüketerek ve tavsiye ederek sıcak gelire ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda da dağıtım ağlarını genişleterek kalıcı gelirlere ve kendilerine ayırabilecekleri daha çok zamana sahip olabiliyorlar. Konuyu, ürün satmak şeklinde algılayan girişimciler de var. Bu girişimciler, kalıcı gelirler yerine klasik satış mantığını da öne çıkarabiliyorlar. Her ikisi de devlet tarafından vergilendirilen yasal kazançlardır.

Bununla birlikte katlı pazarlamanın kendisine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu tür tavsiye ticaretinde, herkes, herkesin muhatabıdır. Bu açıdan önce tanıdıklardan başlayan sonra da daha geniş çevrelere yayılan bir “tavsiye çalışması” başlar. "Tavsiye" temeline kurulmuş olan bu sistemde çalışmanın bazı incelikleri vardır. Bu incelikler, öncelikle insan ilişkilerinin gelişmesiyle ilgilidir. Sadece satış değilde, kalıcı te'lif gelirleri elde etmek isteyen girişimcilerin zamanla liderlik vasfi da kazanmayı hedeflemeleri de iyi olur. Burada da girişimcilerin sadece tavsiye ettikleri ürünlerde değil, aynı zamanda insan ilişkilerinde de zamanla donanmaları ve yetişmeleri gerekir.

Katlı pazarlama şirketlerinin önemli bir kısmında ürün eğitimleri verilmekle birlikte, insan ilişkilerini, hoş görüyü ve iletişim nezaketini geliştiren eğitimler de verilmelidir. Para ya da diğer fırsatları kendisine sunabilecek bu iş fırsatını paylaşmak üzere yola koyulan insanlar, kendilerini bekleyen bir çok deneyimden habersiz bir şekilde ve heyecanla işe başlarlar. Başka kişilere yeni bir teklifle gitmektedirler ve bir çok farklı iletişim süreci yaşamaları gerekmektedir. Bu tür deneyimlere hazırlıksız olan bir çok insan, ürünlerini iyi tanımakta ama insanları yeterince tanımamaktadırlar. İnsanları tanımak, onları isimleriyle bilmekten başka bir şeydir. Toplantılarında ürünlerden ve gelirlerden söz edilmekle birlikte, girişimcileri geliştiren kitaplar ya da diğer kaynaklar da önerilmelidir.

Bu durumda da hayal kırıklıkları ortaya çıkabilmektedir. Ürün ve muhtemel gelirlerden haberdar olan, ama insan ilişkileri konusunda yeterince donanmamış bu insanlar, gayet normal olan bazı tepkilere nasıl cevap vereceklerini bilmemekte, hayallerinden ve hedeflerinden kolayca vazgeçmektedirler. Belki de bazen dostlarını da kırmaktadırlar.

Bu açıdan katlı pazarlama-network marketing’e ilgi duyuyorsanız, en doğrusu, ürün eğitimleri yanında kişiye de yatırım yapan sistemleri seçmektir. Bu türlü bir çalışma sisteminde sormanız gereken sorular sadece gelirler ve size sağlanacak fırsatlar hakkında olmamalıdır. Aynı zamanda ürünlerde yüzde yüz tatmin garantisi olup olmadığını, insan ilişkileri üzerine eğitim verilip verilmediğini, bilgi paylaşımının kitaplara ve diğer eğitim araçlarına dayanıp dayanmadığını araştırmalısınız. Organizasyon içinde kitaplar ve diğer eğitim araçlarının sistemli olarak tavsiye edilip edilmediğini önemle sormalısınız. Köklü ve sağlam network marketing organizasyonları ancak bu şekilde yapılandırılabilir.

Network Marketing iş dünyasında da büyük gelirler vardır, ama kendinizi ve diğer insanları daha iyi tanımakla bunlara ulaşabilirsiniz. Yani büyük gelirler ve fırsatlar vardır ama, kendinize yatırım yaparsanız. Başka bir tabirle, bazı sektörler gelecek vadedebilir, daha dürüst ve daha verimli yöntemler önerebilir. Ama hiç bir sektörde, emeksiz yemek yoktur.

Aslında bir meslek grubunun insan ilişkileri açısından ve etik açıdan beslenmesi sadece katlı pazarlama şirketlerine ait bir sorun değildir. Bugün Türkiye’de her meslek grubunda aynı sorun vardır. Ülkemizde, Osmanlı dönemindeki Ahilik kurumun yerini geçecek, ticaret erbabını etik ve manevi olarak ta besleyen güçlü bir yapılanma olduğu da söylenemez.

Umarım yıkmakla değil daha iyisini yapmakla şampiyon olunacağını zaman içinde anlarız.
-----------

www.ssavassenel.com

-----------
Blog güncellemelerinden haberdar olmak ya da yazarla iletişime geçmek istiyorsanız:
MSN: savassenel
@hotmail.com